NL | FR

logo

CCN Vogelzang CBN

La Commission pour la Conservation, la Gestion et le Développement de la Nature dans la Vallée du Vogelzangbeek à Anderlecht est à la source du classement d’un site de 25 ha dont 13 ha ont été agréé comme réserve naturelle par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. La gestion de la réserve a comme objectif le maintien de la biodiversité existante et son développement.

*

De Commissie voor Behoud, Beheer en Ontwikkeling van de Natuur in de Vogelzangbeekvallei te Anderlecht werd gesticht in 1995 en ligt aan de basis van de bescherming van een landschap van 25 ha, waarvan 13 ha erkend wordt als natuurreservaat door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het beheer van het reservaat is gericht op het behoud van de bestaande biodiversiteit en op de ontwikkeling ervan.


http://users.edpnet.be/ccnvogelzangcbn/


Deel