NL | FR

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

Ik voer actie voor biodiversiteitsvriendelijke wegen.

Spoor plaatselijke overheden aan om de milieukwaliteit van de wegen te verbeteren. Ze kunnen hier veel aan doen:

- een wegtracé uittekenen met een zo klein mogelijke milieu-impact;

- een geluidsarm wegdek aanleggen waarin kringloopmateriaal verwerkt is;

- een aangepaste verlichting aanbrengen, die naar beneden schijnt, op zonne-energie werkt, niet verblindt …;

- oversteekmogelijkheden voor dieren (padden, eekhoorns, herten …) vrijlaten of maken;

- dichte hagen aanplanten langs de weg: die leiden de dieren naar ecoducten en absorberen voor een deel de geluidshinder en de lucht- en lichtvervuiling;

- de wegbermen op het juiste ogenblik onderhouden (geen bomen en struiken snoeien tijdens de broedtijd, pas laat maaien …). 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel