NL | FR

Biodiversiteit omvat alle dieren, planten, paddenstoelen en andere levensvormen en zorgt voor zuurstof, voedsel, geneesmiddelen, zuivere lucht en water, enz. Biodiversiteit is leven! Dat leven is echter in gevaar: soorten verdwijnen aan een alarmerende snelheid... Doe mee en zet je in voor het leven op onze mooie planeet! 

Kies jouw actie!

... of kies meteen meerdere acties!

Al 117927 engagementen dankzij 14759255 geëngageerde personen.

Tip van de dag!

Inschrijven RSS

In de loop der tijd ontwikkelden eilandsoorten zich anders dan hun verwanten op het vasteland. Ze hebben zich steeds beter aan hun specifieke milieu aangepast. Door het kleine territorium werden sommige grote soorten kleiner. Andere kleine soorten zijn dan weer gegroeid bij gebrek aan vijanden.

De minste ecologische verandering kan hier dus onverwachte gevolgen hebben.

Eilanden zijn extra kwetsbaar voor menselijke activiteiten, dus ook voor toerisme. Zo is één van de gevolgen hiervan de – al dan niet opzettelijke – introductie van exotische soorten.

Als je een eiland bezoekt, blijf dan op de paden, gooi geen afval in de natuur, wees voorzichtig en breng of neem vooral geen planten of dieren mee. 

Tip van de dag

Bestel hier het gratis boekje met 366 tips voor de biodiversiteit.

Bestel
Deel